RGM, een deur naar de toekomst!

Recentelijk is weer een training RGM voor mensen met NAH afgerond. Ook deze keer hebben de deelnemers weer mooie resultaten mogen behalen. Een geweldige fanatieke groep met veel ambitie en onderlinge ondersteuning en gezelligheid. Enkele reacties zijn: verbetering van concentratie en geheugen, soepeler bewegen, spreken verloopt vloeiender, minder explosief reageren, positievere levenshouding, meer controle over incontinentie, leren filteren van omgevingsgeluiden. 

Ook de Screening Profile RGM (niet genormeerd) geeft mooie resultaten: Uit deze vragenlijst blijkt dat 60% van de deelnemers vooruitgang ervaart op psychisch, fysiek en sociaal domein en 80% vooruitgang ervaart op cognitief domein. Ook ervaart 80% een betere kwaliteit van leven na afloop van de training.

Ook deze keer ben ik weer heel trots op de volharding en enthousiasme van de deelnemers! En wat een cadeau als één van de deelnemers dit verwoordt als: "RGM is eigenlijk een deur naar de toekomst. Door deze training blijkt dat er toch nog mogelijkheden zijn om te groeien en te verbeteren, terwijl je dit niet meer verwacht. Op alle fronten is verbetering mogelijk!" Hieruit blijkt dat het brein in zijn wijsheid nog zoveel mogelijkheden heeft tot herstel en er via RGM weer deuren opengaan tot verbetering op allerlei gebieden!