Art of Living

Steeds meer onderzoek naar de bredere waarde van kunst toont aan dat kunstparticipatie het ervaren van gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven bevordert. Voor mij niet meer dan logisch! Al van kinds af aan trok creativiteit mij enorm. Ik knutselde, tekende, speelde piano. Toen ik iets ouder was, mocht naar de vrije academie waar ik kennis maakte met pottenbakken, houtbewerking, edelsmeden etc. Alles vond ik leuk! Het ging niet om het resultaat, maar het plezier van het doen! 

Langzamerhand werd uiteraard ook bij mij de perfectie van het resultaat steeds belangrijker. Het moest mooi zijn, goed klinken en vooral de erkenning van de buitenwereld bepaalde of het geslaagd was. Langzaam maar zeker identificeerde ik mij steeds meer met het resultaat. Verwachtingen werden hoger en de lat lag dus ook steeds hoger. Mijn voelhorens werden steeds verder naar buiten gericht met als gevolg dat het contact met mezelf steeds minder werd. 

 

In de loop van de tijd heb ik het geluk gehad me volop te kunnen storten in meerdere kunstvormen. Ik heb een muziekopleiding gedaan die de jazz-muzikant in mij heeft gevoed. De jazz heeft mij alle ruimte gegeven om in het moment te zijn en te kunnen improviseren op een melodielijn, iets waar ik van geniet!  Ik heb schilderles gehad, wat mij heeft geleerd buiten de lijntjes te mogen kleuren! Het beeldhouwen brengt me focus, rust, maar ook alle fases van teleurstelling, willen opgeven tot terugveren, ineens de drive voelen, blijheid etc. 

 

Vanuit mijn paramedische kennis op gebied van neurologie, weet ik dat de creativiteit, intuïtie, emoties, voorstellingsvermogen, kunstzinnigheid met name gelokaliseerd is in de rechter-hersenhelft. Het denken, analyseren, redeneren en logica in de linker-hersenhelft.  Het zal geen nieuws zijn dat onze maatschappij voornamelijk inzet op de linker-hersenhelft.  Echter de samenwerking en balans tussen linker en rechter-hersenhelft is naar mijn idee van cruciaal belang voor ons welzijn. Verbind deze kracht met je hart dan ontstaat er de connectie met jouw ware essentie. 

 

Het denken (hoofd), voelen (hart) en doen (buik) staat met elkaar in verbinding. Ieder mens heeft creatieve gedachten en is tot creaties in staat. Ieder mens heeft dus een kunstenaar in zich! Door ruimte te geven aan je creatieve brein en dit om te zetten in handelen vanuit je hart ontstaan de mooiste creaties! Er ontstaat als vanzelf een non-verbale interactie met jezelf. Deze non-verbale communicatie verloopt veel soepeler dan verbale communicatie. Het is iedere keer weer verrassend hoe het werken met welke kunstvorm ook, expressie geeft aan wie jij in wezen bent en wat er speelt in jouw binnenwereld. De interactie maakt dat je meer in contact komt met je ware zelf. Dat is de kracht van kunst en voor mij de kunst van het leven: ART OF LIVING!