Training op maat

 

Bestaat de behoefte om met je groep of team te groeien naar meer, geïnspireerd te worden en een stapje verder te gaan, dan is groepsgerichte training op maat een goede optie.

Iedere groep is tenslotte uniek en ieder individu heeft zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. De metafoor van een orkest is hierbij veelbetekenend en passend. Ieder orkestlid neemt als individu deel aan het samenspel en draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen unieke bijdrage. Tegelijkertijd complementeren ze elkaar, binnen een perfecte timing en afstemming op elkaar, waardoor een prachtige symfonie ontstaat. De dirigent speelt daarin een belangrijke rol. Is de timing onjuist of een instrument niet goed gestemd dan ontstaat een kakofonie. Het creëren van een symfonie vraagt toewijding en noeste arbeid van ieder individu.  

Door in te zetten op zowel individueel niveau als op samenwerking en afstemming, wordt een gekozen streven gemeenschappelijk en gedragen vanuit de kwaliteiten van ieder individu. Stem Jezelf biedt professionele begeleiding en richt zich op duurzame groei, innerlijk leiderschap, talentontwikkeling en preventie van burn-out met als doel vitaliteit, plezier en succes.


Iedere groep of team is uniek. Of je nu samen speelt in een orkest, of samen zingt, danst of werkt, de interactie, de afstemming en de uitstraling is afhankelijk van ieder individu binnen de groep of het team. Iedere stem draagt iets bij, iedere stem telt.

Stem Jezelf biedt daarom groepstraining op maat. In overleg worden de doelen helder geformuleerd, zodat duidelijk is waar het pad naar toe leidt.

 

Binnen groepen of teams spelen veel bewuste en onbewuste processen. Ieder groep- of teamlid is expert op zijn eigen kwaliteiten, talenten en hindernissen. Door in-zicht te verkrijgen op ieders rol, blinde vlekken, ingesleten patronen en de wisselwerking onderling, kan de groep of het team op een hoger plan getild worden. Er worden passende oefeningen aangeboden die bijdragen aan persoonlijke groei. De groepsgerichte training is sturend op individueel niveau binnen de groep. Hindernissen worden omgebogen naar kwaliteiten die ten goede komen aan de groepsdynamiek. Op een manier van werken waarbij de authenticiteit van het individu en respect voor elkaar van hoge waarde is. Ieder vogeltje zingt tenslotte zoals het gebekt is. Stem Jezelf zet aan tot in beweging komen en zo tot 'blending, dynamiek en afstemming in klankkleur' te komen, met ruimte voor talent, plezier, inspiratie en groei.