Psych-K

Tijdelijk gratis ondersteunings-sessie

Wij -een groep getrainde en ervaren PSYCH-K® facilitators- hebben besloten om vrijwillig onze gemeenschap in Nederland en België zoveel mogelijk te ondersteunen met gratis online sessie van 15 minuten.

15 (!!) minuten? Ja echt, je kunt je niet voorstellen wat er allemaal in 15 minuten gedaan kan worden! (https://youtu.be/eB-vh6VWdcM).

Ga naar https://www.picktime.com/PsychkSupportNederlands en boek gratis een online sessie wanneer het jou uitkomt. De plaatsen zijn beperkt, dus wees er snel bij.

Als je zorgverlener bent of in de medische sector werkt en je kunt geen beschikbare afspraak online vinden via de bovenstaande link, stuur dan een e-mail naar sabine.raveschot@gmail.com. Zij regelt dan persoonlijk een afspraak voor jou.

We hopen dat je zo snel mogelijk de rustgevende en gezonde dagen terug kunt ervaren.

Hartelijke groetjes

PSYCH-K® team


Wat is Psych-K?

Je overtuigingen vormen het fundament van je persoonlijkheid. Ze definiëren je als waardevol of waardeloos, machtig of machteloos, competent of incompetent etcetera. Je overtuigingen hebben in je leven verstrekkende consequenties, zowel positief als negatief. Overtuigingen beïnvloeden je gemoedstoestand, je relaties, je werkprestaties, je gevoel van eigenwaarde, je fysieke gezondheid en zelfs je kijk op het leven.

 

Psych-K is een krachtige methode waarmee je overtuigingen, gewoonten, beperkingen en blokkades, die je als belemmerend of ongewenst ervaart, om kunt buigen in datgene wat je optimaal ondersteunt in je persoonlijke ontwikkeling en functioneren. Ons leven weerspiegelt wat we geloven. Het laat zien wat voor overtuigingen we hebben over onszelf en over de wereld om ons heen.

 

De grondlegger voor Psych-K is Robert M. Williams.

Psych-K is een gebruiksvriendelijke manier om als het ware de 'software' van je geest te herschrijven en zo de uitdraai van je leven te veranderen. Psych-K geeft de sleutel (K=Key) tot je eigen Psyche en is een vriendelijke, niet-invasieve manier om diepgaand transformaties te bewerkstelligen.

 

Volgens celbioloog Bruce Lipton wordt ons menselijk denken en handelen voor 95% bepaald door ons onderbewustzijn. Het is de automatische piloot van waaruit we ons leven leven en waarin onze gewoonten, overtuigingen en ervaringen zijn vastgelegd. Hij toont aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, oud of recent, al onze activiteiten op DNA-niveau beïnvloeden.

We ervaren het als moeilijk om verandering te brengen in wat we voelen, in ons gedrag en in ons leven. We zijn gewend met onze bewuste geest tegen ons onderbewuste te ‘praten’ in een poging sturing te geven aan ons leven. Ons innerlijke stemmetje, onze criticus, onze perfectionist... Helaas kunnen we met onze innerlijke dialoog onze onderbewuste programmering niet veranderen. Sterker nog, doodmoe word je er van!

 

Met Psych-K heb je middels de spiertest direct toegang tot het onderbewuste en vindt de verandering in het onderbewuste plaats. Dit stelt je in staat beperkende overtuigingen te vervangen door positief bekrachtigende overtuigingen.

De integratie vindt in het onderbewuste plaats via een eenvoudige interventie. Dit brengt een proces op gang van het onderbewuste naar het bewuste. Een gewenste verandering realiseren wordt zo een vanzelfsprekende, moeiteloze ervaring. Stress, blokkades en belemmeringen verdwijnen en je potentieel zal zich steeds verder openen. 

 Psych-K is vooral zeer effectief in de gebieden van gedrag- of gewoonte verandering, welzijn en vermindering van stress . 

Je kunt denken aan:

 

  • Psycho-somatische klachten
  • Emotionele problemen, zoals angsten, depressieve gevoelens
  • Stress, overbelasting, overspannenheid
  • Behoefte aan meer inzicht in eigen functioneren


Werkwijze

  • Kennismakingsgesprek met intake waarbij naar de kern van het probleem gezocht wordt.
  • Transformatiewerk; door middel van de spiertest wordt een Psych-K balans toegepast om het onderbewuste te her-programmeren. Hiervoor zijn verschillende interventies mogelijk.
  • Mogelijk Additionele therapie 

 

Wil je meer weten over Psych_k en de mogelijkheden van individuele begeleiding?

Neem dan contact op.