Team Coaching

Bestaat de behoefte om met je groep of team te groeien naar meer, geïnspireerd te worden en een stapje verder te gaan, dan is groepsgericht coachen een goede optie.

Iedere vraag en ieder team is tenslotte uniek en ieder lid van het team heeft zijn eigen kwaliteiten. De metafoor van een orkest is hierbij veelbetekenend en passend. Ieder orkestlid neemt als individu deel aan het samenspel en draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen unieke bijdrage. Tegelijkertijd complementeren ze elkaar, binnen een perfecte timing en afstemming op elkaar, waardoor een prachtige symfonie ontstaat. De dirigent speelt daarin een belangrijke rol. Is de timing onjuist of een instrument niet goed gestemd dan ontstaat een kakofonie. Het creëren van een symfonie vraagt toewijding en noeste arbeid van ieder individu.  

Door in te zetten op zowel individueel niveau als op samenwerking en afstemming, wordt een gekozen streven gemeenschappelijk en gedragen vanuit de kwaliteiten van ieder individu. Stem Jezelf biedt professionele coaching en richt zich op duurzame groei, innerlijk leiderschap, talentontwikkeling en preventie van burn-out met als doel vitaliteit, plezier en succes.

Iedere groep of team is uniek. Of je nu samen speelt in een orkest, of samen werkt in een team, de interactie, de afstemming en de uitstraling is afhankelijk van ieder individu binnen de groep of het team. Iedere stem draagt iets bij, iedere stem telt.

Stem Jezelf biedt daarom altijd groepstraining op maat. In overleg worden de doelen helder geformuleerd, zodat duidelijk is waar het pad naar toe leidt.

Binnen groepen of teams spelen veel bewuste en onbewuste processen. Ieder groep- of teamlid is expert op zijn eigen kwaliteiten, talenten en hindernissen. Door in-zicht te verkrijgen op ieders rol, blinde vlekken, ingesleten patronen en de wisselwerking onderling, kan de groep of het team op een hoger plan getild worden. De groepsgerichte coaching is sturend op de ontwikkeling van gezamenlijk eigenaarschap voor het bereiken van het gemeenschappelijke doel waar de groep in zijn geheel voor staat.  Op een manier van werken waarbij de authenticiteit van het individu en respect voor elkaar van hoge waarde is. Ieder vogeltje zingt tenslotte zoals het gebekt is. Stem Jezelf zet aan tot in beweging komen en zo tot 'blending, dynamiek en afstemming in klankkleur' te komen, met ruimte voor talent, plezier, inspiratie en groei.

 

Werkwijze:

Tijdens een oriënterend gesprek zal er een passend coaching traject voorgesteld worden met duidelijk afgebakende en concrete doelstellingen. Dit kan variëren van 1 inspiratie workshop tot een langer traject. Hierbij kan waar nodig individuele begeleiding aangeboden worden ter ondersteuning van het groepsproces.

Als procesbegeleider werk ik bewust met het onbewuste om individu en groep of team in zijn/haar kracht te brengen. Ik hanteer hiervoor verschillende methodieken zoals:

  • Verschillende NLP technieken om de beleving van zowel de doel- als de huidige situatie bewust maken
  • Systemisch werken met opstellingen om in-zicht te krijgen in onderlinge patronen
  • Psych-K om op overtuigingsniveau transformatie te bewerkstelligen
  • Meditatie
  • Urim-code stoel

Afgestemd op en passend bij de doelstelling zullen in onderling overleg hieruit keuzes gemaakt worden.