Chakra's en dimensies

Een boost voor jouw ware Zelf als multi-dimensionaal wezen. 

 

Ontvang in 4 bijeenkomsten een nieuwe-tijdse harmonisatie van jouw chakra's en de bijbehorende dimensies vanuit de Lichtmatrix van de Astronomische Geneeskunst.

 

 

Ons lichtlichaam is aan het veranderen. We worden fijngevoeliger. Niet alleen onze chakra's maar ook ons bewustzijn in connectie met de verschillende dimensies vervullen een belangrijke rol in onze gezondheid. Wanneer daar de ballast opgeruimd wordt, versnelt je proces en maak je psychisch, fysiek, energetisch en spiritueel grote sprongen. Een waardevolle investering in jezelf, zodat je meer toegang krijgt tot jouw ware potentie.

 

We staan op een belangrijk kruispunt om oude paradigma’s (denksystemen en overtuigingen) los te laten en te kiezen voor een nieuw bewust Zijn. We gaan ons steeds meer herinneren dat we een multi-dimensionaal bewustzijn hebben dat uit vele ‘lagen’ of dimensies bestaat. Deze energetische structuren ondersteunen en activeren onze innerlijke groei. Zo is de 1e dimensie, de kern van de aarde, erg belangrijk om goed te gronden, waardoor je een gevoel van veiligheid kunt ervaren en je plek in kunt nemen. En staat de 5e dimensie voor leven vanuit je hart. En als we de hogere dimensies (5-9D) niet leren kennen, zullen we het Goddelijke en onze multi-dimensionale aard niet vinden en blijven we zoekende.

Ieder mens beschikt over een energiesysteem waarin 7 hoofdchakra’s zijn te onderscheiden. Deze 7 hoofdcentra vervullen een belangrijke rol in onze fysieke en mentale gezondheid. Ze corresponderen met bepaalde lichaamsgebieden en levensthema’s. Tevens vormen ze een soort energetische brug tussen onze innerlijke wereld (gevoelens en gedachten) en de buitenwereld. Zodoende is er dus een constante wisselwerking tussen de dimensies en de chakra’s. Door onze kennis en afstemming op 9 dimensies, lagen van bewustzijn, te vergroten ontstaat een dieper begrip van wie wij zijn en vooral vrijheid om jezelf te zijn. Harmonisatie van de chakra’s brengt balans in jouw energetische systeem en de wisselwerking met de buitenwereld. Je bent zodoende veel meer in staat om jouw essentie te herinneren en een bewuste aansturing van je multi-dimensionale energie te creëren, zodat transformatie kan plaatsvinden.

 

Best een ingewikkeld verhaal, dus ik hoor je denken: hoe dan?

  • Met de Urim-code stoel en bijbehorend speciaal programma worden alle chakra’s één voor één opgeschoond van oude belastende codes, programmeringen en herinneringen. De innerlijke 'moedertaal' wordt weer hersteld waardoor de communicatie tussen je cellen en bewustzijn verbetert.
  • Via de chakra’s en templates wordt de ‘harde schijf’, het onderbewustzijn en de ballast van de verschillende dimensies opgeschoond, zodat jouw bewustwording en connectie hiermee wordt hersteld en energie kan doorstromen.
  • Via het hartchakra wordt tevens de ‘poort’ naar de hogere dimensies geactiveerd om contact te maken met de multi-dimensionale werkelijkheid (de 9 dimensies). 

Iedereen heeft zijn eigen individuele aardse persoonlijkheid en ook zijn specifieke ziels-energie, jouw Hogere Zelf. Iedere ziel zoekt zijn weg naar een volledig bewustzijn, om vanuit volledige vrijheid vanuit jouw essentie in het leven te staan.

We zijn nu de sprong aan het maken om ons bewustzijn steeds meer te verankeren in de 5e dimensie. Het is nu de tijd te herinneren wie jij werkelijk bent.

 

 

werkwijze

Data: zie agenda

 

Opbouw: 

De workshop bestaat uit 4 bijeenkomsten, wekelijks van 10.00-12.30 uur op woensdag ochtend. Elke bijeenkomst worden twee chakra's en bijhorende dimensie(s) behandeld en opgeschoond. De laatste bijeenkomst staat het hartchakra centraal.

De eerste bijeenkomst worden de volgende data in samenspraak afgesproken.

Koffie/thee is aanwezig.

 

Locatie: 

  • Wolfheze Praktijk Stem Jezelf

De workshop is toegankelijk voor iedereen. We werken in kleine groepen van maximaal 4 personen.

 

Aanmelden: Je kunt je aanmelden via het contactformulier. Je ontvangt dan een betaalverzoek.

Let op: jouw aanmelding is pas definitief na betaling.