Psych-K®

 

Je overtuigingen vormen het fundament van je persoonlijkheid. Ze definiëren je als waardevol of waardeloos, machtig of machteloos, competent of incompetent et cetera. Je overtuigingen hebben in je leven verstrekkende consequenties, zowel positief als negatief. Overtuigingen beïnvloeden je gemoedstoestand, je relaties, je werkprestaties, je gevoel van eigenwaarde, je fysieke gezondheid en zelfs je kijk op het leven.

 

Psych-K is een krachtige methode waarmee je overtuigingen, gewoonten, beperkingen en blokkades, die je als belemmerend of ongewenst ervaart, om kunt buigen in datgene wat je optimaal ondersteunt in je persoonlijke ontwikkeling en functioneren. Ons leven weerspiegelt wat we geloven. Het laat zien wat voor overtuigingen we hebben over onszelf en over de wereld om ons heen.

 

De grondlegger voor Psych-K is Robert M. Williams. Psych-K is een gebruiksvriendelijke manier om als het ware de 'software' van je geest te herschrijven en zo de uitdraai van je leven te veranderen. Psych-K geeft de sleutel (K=Key) tot je eigen Psyche en is een vriendelijke, niet-invasieve manier om diepgaand transformaties te bewerkstelligen.

 

Volgens celbioloog Bruce Lipton wordt ons menselijk denken en handelen voor 95% bepaald door ons onderbewustzijn. Het is de automatische piloot van waaruit we ons leven leven en waarin onze gewoonten, overtuigingen en ervaringen zijn vastgelegd. Hij toont aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, oud of recent, al onze activiteiten op DNA-niveau beïnvloeden.

We ervaren het als moeilijk om verandering te brengen in wat we voelen, in ons gedrag en in ons leven. We zijn gewend met onze bewuste geest tegen ons onderbewuste te ‘praten’ in een poging sturing te geven aan ons leven. Ons innerlijke stemmetje, onze criticus, onze perfectionist... Helaas kunnen we met onze innerlijke dialoog onze onderbewuste programmering niet veranderen. Sterker nog, doodmoe word je er van!

 

Met Psych-K heb je middels de spiertest (kinesiologie) direct toegang tot het onderbewuste en vindt de verandering in het onderbewuste plaats. Dit stelt je in staat beperkende overtuigingen op diep niveau te vervangen door positief bekrachtigende overtuigingen.

De integratie vindt in het onderbewuste plaats via een aantal vormen van interventies. Dit brengt een proces op gang van het onderbewuste naar het bewuste. Een gewenste verandering realiseren wordt zo een vanzelfsprekende, moeiteloze ervaring. Stress, blokkades en belemmeringen verdwijnen en je potentieel zal zich steeds verder openen. 

 


Psych-K is vooral zeer effectief in de gebieden van gedrag- of gewoonte verandering, welzijn en vermindering van stress. 

Je kunt denken aan: 

  • Psycho-somatische klachten
  • Emotionele problemen, zoals angsten, depressieve gevoelens
  • Stress, overbelasting, overspannenheid
  • Behoefte aan meer inzicht in eigen functioneren

Werkwijze

Transformatiewerk; door middel van de spiertest wordt een Psych-K balans toegepast om het onderbewuste te her-programmeren. Hiervoor zijn verschillende interventies mogelijk. 

 

Wil je rust in je hoofd?