RGM

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een vrolijke, gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (o.a. zien, horen, motoriek, spraak, geheugen), is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren. Tegelijkertijd zet het de hersenen aan om het autonome zenuwstelsel, wat verantwoordelijk is voor bijna alle onbewuste functies van het lichaam, in balans te brengen.

 

In 2012 is de methode in Nederland geïntroduceerd. Al 20 jaar wordt RGM als volwaardige oefenmethode ingezet in onder andere Zweedse ziekenhuizen, revalidatiecentra en instellingen. De belangstelling voor  RGM is aanmerkelijk toegenomen, mede dankzij wetenschappelijk onderzoek naar de effecten. De methode sluit naadloos aan bij hedendaagse wetenschappelijke inzichten betreffende neuroplasticiteit (= veranderingen in de organisatie van de hersenen als gevolg van ontwikkeling, leren of ervaren).

 

Het doel van de RGM is om zoveel mogelijk gebieden in de hersenen tegelijk te activeren. Als men zich hierin traint, dan wordt de samenwerking tussen linker- en rechter-hersenhelft gestimuleerd, worden bestaande neurologische verbindingen versterkt en de aanmaak van nieuwe verbindingen gestimuleerd. Bovendien wordt de aanmaak van neurotransmitters gestimuleerd. Hierdoor kunnen hersenfuncties herstellen/verbeteren, hetgeen onder meer kan leiden tot verbetering van de concentratie, energieniveau, het geheugen, balans en de coördinatie.

Inmiddels heeft de methode bewezen een effectief resultaat te hebben bij diverse neurologische aandoeningen, waaronder de ziekte van Parkinson, MS en CVA, NAH, stress/burnoutklachten, depressieve klachten, dementie en voor iedereen die wat wil doen aan zijn/haar mentale conditie (Healthy Ageing). Ook is  RGM goed voor de stemming van deelnemers, het is intensief én leuk om te doen. RGM geeft velen zelfvertrouwen en het gevoel weer mee te kunnen doen.

 

 Mogelijke effecten zijn:

 • verbetering van het geheugen
 • verbeterde coördinatie en lichaamsbalans
 • verbetering van het concentratievermogen
 • verbetering van zowel lezen, spraak als leervermogen
 • verbetering van motorische vaardigheden
 • meer ‘ruimte in het hoofd’
 • beter links-/rechtsgevoel
 • toename van het zelfvertrouwen
 • meer doorzettingsvermogen
 • verbetering van sociale vaardigheden
 • verhoging van het energieniveau
 • een goed gevoel, je wordt er blij van!

 

Werkwijze

De cursus bestaat uit een serie van 10 lessen van 1 uur. Aantal deelnemers minimaal 6, maximaal 12.

Het is mogelijk RGM in groepsverband op locatie aan te bieden. 


Wil je meer weten over RGM of de mogelijkheden van het aanbod op locatie?