ReAttach

ReAttach is een nieuwe methode die sinds 2016 binnen de paramedische zorg en neurorevalidatie wordt toegepast. (Neuro)psychologen werken al langere tijd met ReAttach. Deze multimodale interventie is gericht op het verbeteren van de prikkelverwerking ofwel sensorische integratie. Deze methode wordt ook toegepast op kinderen/volwassenen met autisme.

 

ReAttach is ontwikkeld door Paula Weerkamp-Bartholomeus. In 2015 won zij de Clinical Neuropsychiatry Award. Vanaf dat moment heeft ReAttach internationaal wetenschappelijke erkenning gekregen.

 

ReAttach is een behandelmethode, waarbij het verwerken van informatie wordt gereguleerd, de zogenaamde 'sensorische integratie'. Het is een milde en rustige therapie waarbij het verwerken van meerdere zintuiglijke prikkels wordt gestimuleerd en men denkopdrachten krijgt.

 

Vaak ontstaan klachten doordat het informatieverwerkingssysteem in je hersenen niet werkt zoals het hoort te werken. Zo kan door negatieve ervaringen in het verleden de gezonde aanleg van het informatiesysteem in de hersenen verstoord raken. Veel informatie die bij je binnen komt, blijft dan hangen en wordt niet verwerkt waardoor je hoofd overvol raakt en je last van stress of onrust ervaart. Dit kan zelfs leiden tot chronische en/of psychosomatische klachten.

 

ReAttach is geschikt voor mensen die problemen hebben met de prikkelverwerking. Een verminderde prikkelverwerking kan leiden tot gevoelens van angst/onzekerheid en depressiviteit, overprikkeling en ernstige vermoeidheid. Hierdoor kan ook het behouden van overzicht en plannen van activiteiten bemoeilijkt zijn. Ook kunnen mensen meer emotioneel reageren dan ze graag zouden willen.

 

Door een ReAttach behandeling word je alsnog in staat gesteld om de eerder onvoldoende opgeslagen informatie op de juiste wijze te verwerken en een plek te geven. Hierdoor ontstaat ontspanning, rust en overzicht. ReAttach richt zich niet op de inhoud van die informatie, maar op het proces. Dit gebeurt door middel van stemgebruik, denkopdrachten en lichte ritmische aanraking op de handen. Het zorgt ervoor dat je zelf in staat bent om de juiste informatie op te halen, te registreren en te (her)plaatsen.

Inhoudelijk wordt gewerkt aan het zelfbeeld in relatie tot de belangrijkste personen in het leven van degene die de behandeling ondergaat. Ook kunnen mensen die problemen hebben met het spreken of bewegen de opdracht krijgen zich een spraak- of bewegingsvoorstelling te maken. Dit wordt 'motor imaging' genoemd. Het maken van een voorstelling voordat men overgaat tot het daadwerkelijk spreken of bewegen kan hierdoor verbeteren.

 

ReAttach is een methodiek waarbij je niet hoeft te praten. Het wordt wel eens vergeleken met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), maar de aanpak is anders. Het voordeel van ReAttach bij rouw-verlies en traumaverwerking is dat er geen herbeleving van het trauma of verlies plaatsvindt.

 

Cliënten ervaren door ReAttach een 'opgeruimd hoofd', minder klachten en minder stress. Hierdoor krijgen zij ruimte om effectief te kunnen handelen en weer grip op het leven te krijgen.

Doordat de prikkelverwerking verbetert, wordt geleerd om snel en adequaat spanning en gebeurtenissen te relativeren en te verwerken. ReAttach vergroot ontwikkelingspotentieel, helpt om positief gefocust, vol zelfvertrouwen de grenzen van ontwikkeling te verkennen en maakt krachtiger.ReAttach is geschikt voor mensen met:

 

- centraal-neurologische problematiek

   (CVA-NAH-MS-Ziekte van Parkinson)

- overprikkelings-klachten

- traumaverwerking

- chronische vermoeidheidsklachten

- problemen in de aansturing van het

  bewegen of de spraak

- stress-gerelateerde klachten

- autismeWerkwijze

Transformatiewerk; door middel van ritmische aanraking van je handen, stemgebruik en denkopdrachten wordt je alertheidsniveau, concentratie en emotiebeleving voor jou gereguleerd. Er komt een informatieverwerkingsproces op gang, te weten de sensorische integratie. Hierdoor ontstaat ontspanning, rust en overzicht.

Indien nodig/mogelijk wordt systemisch behandeld (gerelateerde personen kunnen ook behandeld worden)

 

·     Wil je van je stress af en een opgeruimd hoofd? Maak een afspraak.