ReAttach®

 

ReAttach is een nieuwe methode die sinds 2016 binnen de paramedische zorg en neurorevalidatie wordt toegepast en heeft internationaal wetenschappelijke erkenning gekregen. (Neuro)psychologen werken al langere tijd met ReAttach. Deze multimodale interventie is gericht op het verbeteren van de prikkelverwerking.

 

ReAttach is een behandelmethode, waarbij het verwerken van informatie wordt gereguleerd, de zogenaamde 'sensorische integratie'. Het is een milde en rustige therapie waarbij het verwerken van meerdere zintuiglijke prikkels wordt gestimuleerd en men denkopdrachten krijgt.

 

Vaak ontstaan klachten doordat het informatieverwerkingssysteem in je hersenen niet werkt zoals het hoort te werken. Zo kan door negatieve ervaringen in het verleden de gezonde aanleg van het informatiesysteem in de hersenen verstoord raken. Veel informatie die bij je binnen komt, blijft dan hangen en wordt niet verwerkt waardoor je hoofd overvol raakt en je last van stress of onrust ervaart. Dit kan zelfs leiden tot chronische en/of psychosomatische klachten.

 

ReAttach is geschikt voor mensen die problemen hebben met de prikkelverwerking. Een verstoorde prikkelverwerking kan leiden tot gevoelens van angst/onzekerheid en depressiviteit, overprikkeling en ernstige vermoeidheid. Hierdoor kan ook het behouden van overzicht en plannen van activiteiten bemoeilijkt zijn. Ook kunnen mensen meer emotioneel reageren dan ze graag zouden willen.

 

Door een ReAttach behandeling word je alsnog in staat gesteld om de eerder onvoldoende opgeslagen informatie op de juiste wijze te verwerken en een plek te geven. Hierdoor ontstaat ontspanning, rust en overzicht. ReAttach richt zich niet op de inhoud van die informatie, maar op het proces. Dit gebeurt door middel van stemgebruik, denkopdrachten en lichte ritmische aanraking op de handen. Het zorgt ervoor dat je zelf in staat bent om de juiste informatie op te halen, te registreren en te (her)plaatsen. Dit komt ten goede aan jouw zelfbeeld, ook in relatie tot andere mensen of situaties.

 

ReAttach is een methodiek waarbij je niet hoeft te praten. Het wordt wel eens vergeleken met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), maar de aanpak is anders. Het voordeel van ReAttach bij rouw-verlies en traumaverwerking is dat er geen herbeleving van het trauma of verlies plaatsvindt.

 

Cliënten ervaren door ReAttach een 'opgeruimd hoofd', minder klachten en minder stress. Hierdoor krijgen zij ruimte om effectief te kunnen handelen en weer grip op het leven te krijgen.

 


ReAttach is geschikt voor mensen met:

  • centraal-neurologische problematiek, zoals CVA, NAH, MS of Parkinson
  • overprikkelings-klachten
  • traumaverwerking
  • chronische vermoeidheidsklachten
  • problemen in de aansturing van het bewegen of spreken
  • stress-gerelateerde klachten
  • autisme

Werkwijze

Door middel van ritmische aanraking van je handen, stemgebruik en denkopdrachten wordt je alertheidsniveau, concentratie en emotiebeleving voor jou gereguleerd. Er komt een informatieverwerkingsproces op gang, te weten de sensorische integratie. Hierdoor ontstaat ontspanning, rust en overzicht.

Indien nodig wordt systemisch behandeld (gerelateerde personen kunnen ook behandeld worden).

 

·     Wil je van je stress af en een opgeruimd hoofd?